16 rader

Petter kämpade med läs- och skrivsvårigheter under skoltiden, idag är han en av hiphopens mest inflytelserika textförfattare. Eftersom hiphop-texter är långa – en vers består oftast av 16 rader – behövde han utöka sitt ordförråd. Det var en av anledningarna till att han började läsa på allvar. Favoritboken är Underdog av Torbjörn Flygt. Vilken är din favoritbok? Gå in på vår Facebook-sida och berätta.

Foto: Gustav Mårtensson