Bamses lärarhandledning om högläsning

Bamseredaktionen har i samarbete med två lärare tagit fram ett skolmaterial som är gratis för lärare att använda. I de olika övningarna får eleverna bland annat testa på att läsa högt för varandra med olika röster, diskutera sagans innehåll i både par och helklass, samt arbeta med ordförståelse. Sist men inte minst så får barnen använda sin kreativitet och skapa egna bilder till sagan. Som en extra morot kan klassen skicka in sina bilder och tävla om rolig Bamse-läsning till klassrummet.

Arrangör: Bamseredaktionen

Webbplats: https://serieriundervisningen.se/