Bild1Bild_2Laslov_bild3Läslov bild 4Läslov bild 5

Foto: Johan Paulin

Läsningen kan ta dig till helt nya världar. Spegla dig i någon annans tankar eller upptäck nya universum. Ge fantasin vingar. Lyft själv eller tillsammans med dina vänner.Aktuellt

Under LÄSLOV vecka 44 arrangeras läsfrämjande aktiviteter och evenemang över hela landet. Det handlar om att stimulera barns och ungas lust till läsandet, berättandet och skrivandet i alla dess former och på alla upptänkliga platser. 

I vårt kalendarium hittar du information om evenemang under Läslovet och kan även filtrera dem efter län och ort.