Läslovets tema för 2024 blir POESI

Läslovet vecka 44 med temat Vänlighet är till ända. Nu presenterar vi temat för 2024 som är POESI. Vi bjuder in alla i skolåldern – från förskoleklass till gymnasiet – att läsa, skriva och tolka poesi.

Idén till temat väcktes av Mats Malm, ständig sekreterare i Svenska Akademien, efter att de gett ut En bro av poesi som genom Skolverket distribuerades till alla elever som började förskoleklass 2021.
Inför Läslovet 2024 ger Svenska Akademien ut en diktbok riktad till mellanstadiet, även nu i samverkan med Skolverket och En bok för alla. Boken skickas i klassuppsättningar. För urvalet i de bägge diktböckerna står Ann Boglind och Anna Nordlund. 

  • Läsrörelsen har en lång och imponerande historia av att sprida läsningens goda till så många som möjligt. Vi i Svenska Akademien är glada över samarbetet och ser förväntansfullt fram emot nästa års läslov med tema poesi, säger Mats Malm, ständig sekreterare i Svenska Akademien.

Andra röster om poesi:

  • Man måste försöka läsa dikter, för tänk om man inte läst en enda dikt innan man dör, säger Arhip Miadzvedzev, elev i årskurs 4 på Centralskolan i Märsta.
  • Vi har elever från ett 20-tal länder. Att arbeta med dikter öppnar upp språkets möjligheter. Fler och fler har hakat på, även utanför skolan. I år skriver elever dikter som sätts upp i butiker i Sigtuna under Julskyltningen, säger Ulrika Håkansson Kallin, skolbibliotekarie vid Centralskolan i Märsta.
  • Poesi är ett sätt att ventilera. Du får en röst och säger saker som andra människor kan relatera till. Det skapar en slags gemenskap.  Jag vet att jag vill hålla på med poesi i framtiden, säger Zeinab Dhahad, 16 år från Bredäng, vinnare av Ortens bästa poet 2022. En tävling som startade 2015 och arrangeras av föreningen Förenade Förorter.


Resultat av satsningen LÄSLOV vecka 44
Nätverket LÄSLOV vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete som startade 2015. Läslov drivs av Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk med i dag 85 medlemmar. Målet var att ersätta Höstlovet med Läslovet, något som statsminister Stefan Löfven anslöt sig till i sitt sommartal i augusti 2016.

Läslovet har fått genomslag i politiken på flertalet sätt sedan starten. I budgetpropositionen 2016/2017 under rubriken Läsfrämjande insatser fanns texten: ”För att stötta Läsrörelsens initiativ Läslov v. 44 har regeringen bl.a. för avsikt att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov.” Det innebar extra ekonomiskt stöd via Kulturrådet till bland annat bibliotek för att kunna arrangera läsfrämjande aktiviteter under skollov.

Våren 2018 gav regeringen också direktiv till Skolverket att stärka Läslovet.


För mer information
Press: Emelie Carrfors, presskontakt för Läsrörelsen, 073-825 63 26, emelie.carrfors@gmail.com
Talespersoner för LÄSLOV: Elisabet Reslegård, ordförande/projektledare Läsrörelsen och Nätverket LÄSLOV, 070-625 81 74, reslegard@yahoo.se, Johan Unenge, författare, tecknare och tidigare Läsambassadör, styrelseledamot i Läsrörelsen, 070-536 38 39, johan@kickflipab.se

www.läslov.se
www.lasrorelsen.nu


Bifogas

Pressbild Mats Malm
Foto: Thomas Melin

Pressbild Arhip Miadzvedzev
Foto: Ulrika Håkansson Kallin

Pressbild Zeinab Dhahad
Ortens bästa poet 2022
Foto: Elizabeth Watson / SVT


Läs pressmeddelandet här (pdf)