Vanlig vänlighet – En antologi från Litteraturbanken

DIKTER, NOVELLER & KÅSERIER
FÖR GYMNASIET & HÖGSTADIET

Antologi speciellt framtagen för Läslovet 2023.

Med inledning av Mats Malm.

Vad är vänlighet och hur skrivs den fram i litteraturen? Finns det egentligen något sådant som ”vanlig vänlighet”? Utforska vänlighet, ovänlighet och andra närliggande teman i sällskap med texterna i denna antologi. 

Dikter av Karin Boye, Stig Dagerman, Ingrid Sjöstrand, Gustaf Fröding med flera.

Noveller av bland andra Tage Aurell, Sophie Elkan, Eva Neander.

Kåserier av Bang, Kar de Mumma och Hasse Z.


Litteraturbankens antologi om vänlighet (länk)