Läslovets tema Vänlighet lanseras på Bokmässan

Måndag 30 oktober börjar Läslovet, en vecka då alla i skolåldern – från förskoleklass till gymnasiet – kan ta del av kreativa och inspirerande aktiviteter landet över. Temat för årets Läslov är VÄNLIGHET, vilket presenteras under torsdagen på Bokmässan. 

Från norr till söder vrids och vänds det på allt vad läsning, berättande och skrivande kan vara. Läslovet är en vecka full av evenemang och aktiviteter som främjar läslusten – och många av dessa sker på oväntade platser.

Temat presenteras den 28 september i ett seminarium på Bokmässan:
Läslovet som introducerades på Bokmässan 2015 har som årets tema VÄNLIGHET. Med bredden från 50-årsjubilerande Bamsetidningen och böcker som Blir du ledsen om jag dör? av Nicolas Lunabba, och diktsamlingen Kan vi inte vara snälla nu för sen dör vi faktiskt av poeten Bob Hansson. Medverkar gör också Charlotta Borelius, chefredaktör för Bamse, Fredrik Sandström, lärare i svenska och ansvarig för Lektionsbanken och styrelseledamot i Lärarstiftelsen. Matilda Westerman, kommunikatör, leder samtalet. Seminariet arrangeras av Läsrörelsen/Nätverket LÄSLOV i samarbete med Lärarstiftelsen, Egmont Story House, Natur & Kultur och Ordfront Förlag.
När: Torsdag 17.00, scen F4. Seminariet filmas av UR och direktsänds via Bokmässan Play.

– Bamse har varit ambassadör för vänlighet i över 50 år. Han har lärt flera generationer att ”Den som är mycket stark måste vara mycket snäll” och ”Tillsammans blir vi starka!”, säger Charlotta Borelius, chefredaktör för Bamsetidningen. Vi som jobbar med tidningen idag försöker göra det i skaparen Rune Andréassons anda och att sprida vänlighet och bidra till läslust känns verkligen helt rätt. 

– Vänlighet, för mig, är synonymt med respekt, solidaritet och hänsyn. Det är ett ord som reser sig över jaget och sluter sig om viet. Vi behöver skapa förutsättningar för människor att vara vänliga.
Blir man sedd och bemött som en fullvärdig människa, med vänlighet, då möter man gärna andra människor på samma sätt
, säger Nicolas Lunabba, författare och ansvarig för social mobilisering Helamalmö.

Mer Läsrörelsen under Bokmässan

  • Seminarium om Read Hour Sverige, som hundratals läsande förebilder anslutit sig till. Medverkar gör Johan Unenge, författare, Sveriges förste läsambassadör och läscoach, Eva-Lis Sirén, ord­förande Lärarstiftelsen, Mats Malm, ständig sekreterare Svenska Akademien, Eva-Mia Westergren, marknadschef för Microsoft Sverige, och Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen. Programledare: Gunilla Kindstrand, journalist. Arrangör: Läsrörelsen i samarbete med Lärarstiftelsen, Svenska Akademien och Microsoft.
    När: Fredag 12.00, scen J2
  • Johan Unenge och Elisabet Reslegård pratar om vikten av gemensam läsning. Arrangör: Läsrörelsen.
    När: Torsdag 12.30, En liten scen.
  • Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård medverkar i Nordiskt litteraturpolitiskt toppmöte den 27 september. Den programpunkt hon deltar i handlar om läsning i förändring: Litteraturen i skolan, nationella krafttag för läslustfrämjande insatser och utökade skolbibliotek. Det blir en diskussion med utgångspunkt i aktuella politiska initiativ i Norden. Arrangör: Bokmässan, Västra Götalandsregionen och Nordisk Kulturfond.
    När: Onsdag, programstart 12.30, Bokmässan Play.

Resultat av satsningen LÄSLOV vecka 44

Nätverket LÄSLOV vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete som startade 2015. Läslov drivs av Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk med i dag 85 medlemmar. Målet var att ersätta Höstlovet med Läslovet, något som statsminister Stefan Löfven anslöt sig till i sitt sommartal i augusti 2016.

Läslovet har fått genomslag i politiken på flertalet sätt sedan starten. I budgetpropositionen 2016/2017 under rubriken Läsfrämjande insatser fanns texten: ”För att stötta Läsrörelsens initiativ Läslov v. 44 har regeringen bl.a. för avsikt att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov.” Det har inneburit extra ekonomiskt stöd via Kulturrådet till bland annat bibliotek för att kunna arrangera läsfrämjande aktiviteter under skollov.

Våren 2018 gav regeringen också direktiv till Skolverket att stärka Läslovet.

Mer om Läslovet 2023

Barn- och ungdomsbokskatalogen 2023/24
Lagom till årets LÄSLOV vecka 44 kommer Kulturrådets nya Barn- och ungdomsbokskatalog. Den är sprängfylld av lästips, pyssel och inspirerande artiklar för barn och unga.

Inspiration inför Läslovet
28 augusti hölls en digital inspirationsdag fylld av exempel och idéer inför Läslovet, tankar om årets tema och om READ HOUR den 8 september. Seminariet är textat och finns att ta del av här.

Moderator var journalisten Gunilla Kindstrand. Bland de medverkande fanns:
Charlotta Borelius, chefredaktör för 50-årsjubilerande Bamse
Nicolas Lunabba, författare och aktiv i verksamheten Helamalmö
Mats Malm, Svenska Akademien, och Litteraturbanken som tar fram en digital antologi om vänlighet
Bob Hansson, poet som skrivit om snällhet
Linnéa Björkman, barn- och ungdomsbibliotekarie
Nina Cronee, förstelärare och Ilkan Celep, aktiv inom satsningen Läsa äger. Bägge är Läsande förebilder för Read Hour Sverige
Michael Wiander, författare, om olycka och lycka

För mer information

Press: Emelie Carrfors, kommunikatör för Läsrörelsen, 073-825 63 26, emelie.carrfors@gmail.com

Talespersoner för LÄSLOV: Elisabet Reslegård, ordförande/projektledare Läsrörelsen och Nätverket LÄSLOV, 070-625 81 74, reslegard@yahoo.se, Johan Unenge, författare, tecknare och tidigare Läsambassadör, styrelseledamot i Läsrörelsen, 070-536 38 39, johan@kickflipab.se

www.läslov.se
www.lasrorelsen.nu

Bifogas:
Läsrörelsens idé, verksamhet och vision
Pressbild Charlotta Borelius (foto: Lise Jörgensen)
Pressbild Nicolas Lunabba (foto: André de Loisted)


Ladda ner pressmeddelandet (pdf)