Bamses Läsutmaning

Under Läslovet vecka 44 kan du på www.bamse.se vara med i Bamses Läsutmaning. Varje dag under Läslovet får du en ny utmaning om hur eller på vilket sätt du ska läsa!

Arrangör: Egmont

Webbplats: www.bamse.se