Biovisning Yuku och fjällets blomma

Välkommen på filmvisning! Vi ser filmen på Rio bio och efteråt finns det pyssel på biblioteket. Filmen är 1 h lång.

Från 6 år
Biobiljett hämtas gratis på biblioteket från 23 oktober.

Plats: Rio Bio och Ljusdals bibliotek

Arrangör: Ljusdals bibliotek och Rio Bio

Webbplats: http://ljusdal.se