Graffiti med HoriZonten

Vi ska måla om i våra lokaler och göra graffitiväggar. I denna workshop får du vara med och bestämma hur det ska se ut och även vara delaktig i ommålning.

För dig i årskurs 6-9. Kostnadsfritt. Anmäl dig till horizonten@halmstad.se eller på plats på HoriZonten, senast den 27 oktober. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Plats: HoriZonten, Forellvägen 6

Arrangör: Halmstads kommun

Webbplats: https://www.halmstad.se/upplevagora/evenemangochaktiviteter/lovaktiviteter/lovaktiviteter/graffittimedhorizonten.32800.html