Gratis svenska-läxhjälp

Om evenemanget:
Läxjouren är läxhjälp från Lärarjouren. På onsdag under Läxlovet bjuder vi in elever: barn och ungdomar som är nybörjare i svenska språket till gratis läxhjälp i ämnet. Detta sker i våra lokaler på Stockholms universitet varje onsdag mellan 14.00-16.00. Adressen dit är Universitetsvägen 9 med närmsta Universitetet som närmsta hållplats och ni hittar oss i Allhuset.

Arrangör:
Läxjouren