Halloweenfest på Fritidsgården Dojan

Var: Allén 4
Ålder: åk 6-åk 4 på gymnasiet, endast ”Tisdagsgruppen”
Anmälan: ingen anmälan
Arrangör: Kultur & Fritid

Webbplats: https://www.tibro.se/nyheter/2019/oktober/hostlovsprogram-2019/