Högläsningstips till föräldrar

Högläsning är oerhört viktig för barns språkutveckling! Högläsning ökar barns ordförråd och förståelse för ords och texts betydelse. Det har en positiv effekt för barns framtida läsförståelse i skolans alla ämnen och att som människa fungera i vardagens textrika samhälle. Högläsning skapar också delaktighet och gemenskap, utvecklar kreativitet och tankar.” Så här uttalar sig läs-, språk- och skrivutvecklaren Maud Nilzén om den viktiga högläsningen. I nu aktuella Bamsetidningen och på Bamses hemsida får du hennes bästa högläsnings-tips!

Arrangör: Bamseredaktionen

Webbplats: https://www.bamse.se/hoglasning/tips-och-lararhandledning-om-hoglasning/