Komtek

Komtek
Kul teknik för barn och unga med ledare från Örebro kommuns teknikskola.

Tema:
Halloween

Ålder: 5-16 år

Plats: Näbbtorgsgatan 12, 70223 Örebro

Arrangör: Örebro bibliotek

Webbplats: https://bibliotek.orebro.se/