Konsten att översätta manga. Göteborgs seriefestival

Ordbilder förlag intervjuar och samtalar med översättaren My Bergström om manga i Sverige och mangaöversättning.

Arrangör: Seriefrämjandet

Webbplats: https://serieframjandet.se/goteborgs-seriefestival-2019/

Adress: Andra långgatan 30. Hållplats: Masthuggstorget. Spårvagn: 3, 9 och 11.