Kurragömma på slottet

Om evenemanget:
Vi leker gamla lekar i Drottningvåningen på Vadstena slott. För barn i förskoleklass och uppåt. Vi avslutar på biblioteket med choklad och boklån.

Arrangör:
Vadstena bibliotek