Läslovsbokhylla

Eleverna på skolan får läsinspiration genom att elever på gymnasiets barn- och fritidsprogram dramatiserar scener ur böcker för lågstadiet. På mellanstadiet får de läsinspiration genom dramatiserad läsning av lärarbibliotekarien. En målad bokhylla sitter centralt placerad i skolan. Efter lovet får klasserna laminerade ark som ser ut som bokryggar. Eleverna skriver alla böcker de läst på de fiktiva bokryggarna. Målat är att fylla hela bokhyllan om alla hjälps åt, stora som små.

Arrangör: Skolbiblioteket, Eslöv