Läslovsorm

Samtliga klasser i Strömstads kommun har fått en inbjudan av stadsbiblioteket att delta i ”Läslovsormen”. Vi har gjort en mall som ska föreställa en del av en ormkropp. Mallen har åtta fält, och barnen får på valfritt sätt fylla i ett fält för varje 15 minuters läsning. Läsning i alla former är tillåtet – högläsning, egenläsning, läsa med örat. Projektet pågår v. 43-46. Efter slutdatum fogar vi samman alla mallar till en lång orm som slingrar sig i biblioteket. På så sätt kan vi se hur mycket vi har läst tillsammans. Alla som är med lägger en lapp med sitt namn i en burk. Vi lottar därefter ut några priser (nyare böcker) i varje klass.

Arrangör: Strömstads stadsbibliotek

Webbplats: http://www.stromstad.se/bibliotek