Livesänt boksamtal: En svart flickas handbok

Samtalet livesänds på Facebook: Biblioteken i Botkyrka

Boksamtal om boken En svart flickas handbok av Mariama Jobe. Viktoria Nguema, samordnare för stöd till kultur och kreativitet hos Botkyrka kommun, leder ett samt al om boken. Hon har bjudit in tre gäster som hon vill samtala med: Doreen Yiga, Vanessa Ekdal och Karen Austin. Boken vill hjälpa till att stärka självbilden hos svarta flickor och unga kvinnor som länge saknat sann representation, och vara ett stöd i att konfrontera sin samtid. I boken djupdyker Mariama Jobe i sin afrosvenska erfarenhet men återkopplar samtidigt till sina rötter i Gambia.

Läs mer på bibliotek.botkyrka.se.

Plats: Online (Facebook)

Webbplats: https://bibliotek.botkyrka.se/sv/content-page/barnboksdagarna-2020