Manga-workshop med Lisa Medin

Är du intresserad av manga och serier, eller vill du lära dig? Serietecknaren Lisa Medin lär dig grunderna i hur du skapar en egen figur, steg för steg, med hjälp av en rad tips och tekniker. Tillsammans går vi igenom hur man kan skapa olika slags figurer med olika utseenden och personligheter som sedan kan användas i dina egna berättelser! Ingen förkunskap krävs.

Ålder: Från 10 år

Anmälan: marstabibliotek@sigtuna.se

Plats: Mötesplatsen i Valsta, Hammargatan 6

Arrangör: Sigtuna kommuns bibliotek

Webbplats: http://bibliotek.sigtuna.se