Nina & Magnus Västerbro besöker Läslovsfestival

Pest, spetälska, kolera, tuberkulos, smittkoppor och spanska sjukan – idag finns läkemedel och vaccin mot de farsoter som förr tog livet av så många. Men hur var det förr? Innan vaccin och antibiotika och innan modern läkarvetenskap. När allt man hade att ta till var örter, religiösa riter och ren vidskepelse.

Programpunkten är en del av Kulturhusets Stadsteaterns Läslovsfestival som pågår 31 okt-3 nov.

Hela festivalprogrammet

Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern

Webbplats: Kulturhuset Stadsteatern