Osaliga andar, olyckliga spöken och otäcka monster

Om evenemanget:
Spökskrivarverkstad med Inger Duberg.
Föranmälan till biblioteket
Från 9 år

Arrangör:
Kultur – och fritidsförvaltningen