Pop-up-bibliotek på Östra hörnet

Bibblan dyker upp med ett informations-/aktivitetsbord på ungdomsgården Östra Hörnet för en timme.
Möjlighet att bland annat skapa Black out Poetry.

Arrangör: Biblioteket

Webbplats: http://Bibblo.se