Resa till Halloween i Karlsborg

Vi åker till Fritidsgården Kabyssen, där vi bland annat kommer ha möjlighet att gå en spökvandring och hänga på deras fritidsgård. Följ med!

Var: avresa kl. 18.00 från Nyboskolans parkering
åter i Tibro ca. kl. 22.30
Ålder: åk 6-9
Anmälan: på Fritidsgården Dojan eller namn,
telefonnummer och målsmans
telefonnummer till ung@tibro.se
Arrangör: Kultur och Fritid

Webbplats: https://www.tibro.se/nyheter/2019/oktober/hostlovsprogram-2019/