Sjumilaskolans läslovsutmaning

Läsbingo! Läs i 10 minuter för att kryssa en bubbla och lämna sedan in ditt ifyllda papper till skolbiblioteket efter läslovet (senast 30/11). Fina priser väntar den som klarat alla 10 utmaningar.

Plats: Sjumilaskolan, Friskväderstorget 13, 418 38 Göteborg

Arrangör: Sjumilaskolans skolbibliotek

Klicka här för att ladda ned bingobrickan!