Skapa läslust i hemmet!

Om evenemanget:
Torsdagen den 22 oktober kl. 11.00 besöker lågstadieläraren och fil.dr i pedagogik, Carina Fast, Dieselverkstadens bibliotek och berättar hur du som förälder lättsamt och lekfullt kan stimulera ditt barns intresse för det skrivna språket. Du får också en djupare förståelse för hur det går till när barn lär sig att läsa och skriva.
Varmt välkommen!

Arrangör:
Dieselverkstadens bibliotek, Marcusplatsen 17