Skapa slime

Kom och skapa läskigt slime!

Arrangör: Fritidsgården Slottsgården

Webbplats: https://www.habo.se/uppleva-och-gora/ung-i-kommunen/lovprogram/laslov.html