Skaparverkstan

Teknikverkstad.

Ålder: från 8 år

Arrangör: Arvika Bibliotek

Webbplats: https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/bibliotek/arvika-bibliotek