Små smulor av verklighet

Måla spännande och fantasifulla bilder i akvarell med utgångspunkt i konsthallens utställning.

Arrangör: Näsjö konsthall och stadsbibliotek

Webbplats: http://www.biblioteket.nassjo.se