Spökhistorier

Vi läser spökhistorier och skriver sedan egna historier, tecknar eller animerar.

Ålder: från 7 år

Arrangör: Arvika Bibliotek

Webbplats: https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/bibliotek/arvika-bibliotek