Tryck halloweenvykort med RisooPrint

Jeanette Engqvist kommer och lär oss hur man trycker med RisooPrint!

Risotryck är en miljövänlig och häftig teknik för att trycka experimentella kort med starka färger.

Ålder 9-12 år. Begränsat antal platser.

Plats: Kronoparkens bibliotek, Kronoteket, Signalhornsgatan 17, Karlstad

Arrangör: Kronoparkens bibliotek

Webbplats: https://www.bibliotekvarmland.se/hostlov#/events/b9ea42bf-f9dd-4efa-8331-0db8b1bc5be5