Utflykt till Turbo

Utflykt till Turbo sport och adventure center i Uppsala för årskurs 4-6. I samarbete med Svenska kyrkan.

Anmälningslappar finns att hämta på Slottsgården och på Eftis i Skokloster.

Arrangör: Fritidsgården Slottsgården

Webbplats: https://www.habo.se/uppleva-och-gora/ung-i-kommunen/lovprogram/laslov.html