Utställning: Tusen Serier

Tusen serier har sedan 2011 arbetat för att öppna den svenska seriekulturen för fler röster och perspektiv genom utgivning, utställningar, workshoppar, en fanzineverkstad och seriefestivalen AltCom. I utställningen presenteras några av de böcker som förlaget gett ut.

Arrangör: Stadsbiblioteket

Webbplats: https://www.stadsbiblioteket.nu/