Vandra med väsen i bibliotekets källare

Den nordiska folktron är full av olika väsen. Några av dem finns i bibliotekets källare. Vågar du träffa dem?

Föranmälan från 21/10

Ålder: 8-12 år

Arrangör: Arvika Bibliotek

Webbplats: https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/bibliotek/arvika-bibliotek