Prinsparets Stiftelse och Dimh släpper Det stora äventyret – ett metodspel för ökad läslust!

Prinsparets Stiftelse lanserar metodspelet Det stora äventyret, tillsammans med innovationsbolaget Dimh och med stöd från Vinnova.

Syftet med spelet är att på ett lekfullt sätt bidra till ökad läslust hos barn och unga.

Spelet, som lanseras inför det kommande läslovet, har skapats specifikt för barn som har dyslexi, men riktar sig till och kan spelas av alla barn i förskoleklass och lågstadieålder.

I Det stora äventyret får barnet bland annat öva på att ljuda stavelser, hitta ord och följa instruktioner. Metodspelet kan ses som ett komplement till annan lästräning och som ett sätt att skapa nyfikenhet för bokstäver, ord och språk.

Läs pressmeddelandet

Testa spelet här


Bild: Jonas Borg/Prinsparets Stiftelse