Konst eller klotter?

Graffiti. Från grekiskans Grapho=skriva. I ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet undersöktes sambandet mellan graffiti och grövre brottslighet. De hittade inget. Vad tycker du? Klotter eller konst?