Läslov på McDonald’s: Släpper bok om dyslexi

Läsrörelsen har i samarbete med McDonald’s tagit fram boken Bråkiga bokstäver, som släpps i Bok Happy Meal på McDonald’s i anslutning till Läslovet. Boken belyser utmaningarna med att ha dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, en diagnos som över fem procent av världens befolkning har. Det är Läsrörelsen, i samarbete med McDonald’s, som tagit fram boken, som är skriven av barnboksförfattaren Helena Bross och illustrerad av Mati Lepp.

Mellan fem till åtta procent av världens befolkning har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, något som kan leda till att barn och unga får sämre självförtroende och självkänsla. Det kan även leda till att situationer i vardagen känns svåra, som att skriva sms eller läsa böcker, men med ökad kunskap och förståelse från omgivningen går det att hjälpa de som har dyslexi.

Boken Bråkiga bokstäver är en ömsint berättelse om Sigge som ska börja ettan och har svårt att lära sig läsa. Han tycker att det är jobbigt att hamna efter de andra eleverna som verkar kunna alla bokstäver. Berättelsen om Sigge är nära den verklighet som många barn och unga befinner sig i och kan hjälpa till att skapa en förståelse för hur barn med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter kan uppleva skolan.

Boken är en av fyra böcker som kommer att finnas i Bok Happy Meal under vecka 44. Mer information om Bok Happy Meal finns hos Läsrörelsen och hos McDonald’s.