Nu fortsätter vi att tillsätta ingrediensen lust

Trendbrott: Den senaste Pisarapporten – baserad på prov gjorda våren 2015 – visar att de 5 500 eleverna i 202 svenska högstadieskolor som deltog presterade klart bättre än 2012 i matematik och naturvetenskap, men framför allt i läsförståelse. Nu kan Läslov vecka 44 fortsätta att tillsätta ingrediensen lust!
Elisabet Reslegård & Johan Unenge
Talespersoner för Nätverket Läslov