Adamsonstatyetten 2019 – prisutdelning

Svenska Serieakademins Sture Hegerfors och Pidde Anders- son delar för 54:e året ut ett av världens äldsta och mest prestigefyllda seriepriser, Adamsonstatyetten, till en svensk och en internationell serieskapare. Dessutom: Thomas Storn, ledamot av Svenska Serieakademin och arkivarie på Svenskt Seriearkiv, berättar om den nya boken Svensk seriehistoria – tredje boken. Olle Dahllöf, ledamot av Svenska Serieakademin, berättar om sin nya bok Våra serietecknerskor, om svenska, kvinnliga seriepionjärer.

Arrangör: Stadsbiblioteket

Webbplats: https://www.stadsbiblioteket.nu/