Berättelseverkstad för barn

Vill du hitta på egna karaktärer och berättelser? Välkommen på Berättelseläger, här får barnen öva sig på att skapa egna karaktärer och utveckla berättelser, för att sen göra den till en serie, kort bok eller film.

Beroende på barnets intresse får de lära sig använda Ipad för att skapa animationer eller arbeta mer analogt med olika material. De får använda sin fantasi och vara kreativa.

För barn mellan 9–12 år. Tänk på att ta med lunch!

Lägret är kostnadsfritt. Det ingår även medlemskap i https://fyrisgarden.se/bli-medlem/. (Vid sen avanmälan tar vi ute en administrationsavgift på 150kr).

Plats: Samlingssalen på Fyrisgården, Svartbäcksgatan 58

Arrangör: Fyrisgården

Webbplats: https://fyrisgarden.se/evenemang/berattelseverkstad-for-barn/