Filmvisning

Filmvisning i sagorummet på biblioteket. För barn från 7 år.
Arrangör: Trelleborgs bibliotek