Fira demokratin 100 år med att läsa, skapa och dela hållbar poesi!

Läslovsutmaning – Fira demokratin 100 år genom att läsa, skapa och dela hållbar poesi!

I samband med firandet av demokratin 100 år i Sverige bjuder Sustainable Poetry in barn och unga i förskolan, grundskolan, gymnasiet och unga vuxna upp till 25 år till ett demokratiskt poesiäventyr som bland annat ska mynna ut i den digitala poesiantologin ”Tankar om demokratins framtid av barn och unga”.

Poesiutmaningen går ut på att barn och unga läser och lär sig mer om demokrati och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och gör sina röster hörda genom att skapa dikter som handlar om deras tankar och idéer för demokratins utveckling och framtid.

Tillsammans bidrar vi till en skolmiljö som inspirerar till poesiläsning och kreativt skrivande samt stärker lärande för hållbar utveckling. På projektsidan; se länk finns inspiration för att engagera barn och unga i att skapa hållbar poesi.

Skolverket ger också värdefulla tips om hur pedagoger, lärare och bibliotekarier kan väcka nyfikenheten för lyriken och ge den en större plats i skolan: ”Väck läslusten inför läslovet”.

Plats: Hela Sverige – Digital aktivitet

Arrangör: Sustainable Poetry

Webbplats: http://www.sustainablepoetry.se