Halloweendisco

Disco med temat Halloween.

Från årskurs 7 tills du fyller 18 år.

Arrangör: Fritidsgården K5

Webbplats: https://www.habo.se/uppleva-och-gora/ung-i-kommunen/lovprogram/laslov.html