Lys och Rys

En gammal sägen berättar om en kung som för länge sedan gömde en skatt på Varbergs fästning. Enligt sägnen vaktas skatten av mystiska väsen. Professor V.A.F. Aestning och assistent Rysberg Müsling har hittat ett gammalt dokument som de behöver hjälp med att förstå. Följ med assistent Müsling ner i fästningens underjordiska gångar på jakt efter glömda väsen och gömda skatter.

Vandringen går i branta trappor och spiralgångar. Kläder efter väder.

Från 6 år i vuxens sällskap. 60 kronor för barn och vuxna.
Kl. 13:00, 14:30 & 16:00

Plats: Hallands kulturhistoriska museum, Fästningen 1, 432 44 Varberg

Arrangör: Hallands kulturhistoriska museum

Webbplats: https://varberg.se/upplevagora/ungivarberg/lovaktiviteter/hostlov/lysochrys4novkl130014301600.5.5a047d7a18b37a71e11baab.html