Med egna ord

Ny i Sverige?
Gillar du att uttrycka dig?
Vill du öva på svenska på ett roligt sätt?
Är du mellan 13-18 år?
Kom och skriv med oss!

Mötesledare är bibliotekarierna Petra och Sara.

Vi träffas varannan torsdag kl 18 i mötesrum Torstensson (en trappa upp) i Falu stadsbibliotek under hela hösten.

Kom en gång eller flera!

Anmäl dig via ABF:s hemsida eller via e-post till: info.sodra-ostra-dalarna@abf.se

Vänligen skriv vilken eller vilka dagar som du vill delta i vid anmälan. Antalet platser är begränsade.

Biblioteken i Falun i samarbete med ABF och Skådebanan Dalarna och med stöd från Länsstyrelsen Dalarna

Plats: Falu stadsbibliotek

Arrangör: Biblioteken i Falun i samarbete med ABF och Skådebanan Dalarna och med stöd från Länsstyrelsen Dalarna

Webbplats: http://bibliotek.falun.se