Rita vårt nya bokmärke!

Om evenemanget:
Vi vill trycka nya bokmärken. Vill du hjälpa oss att rita dem? Hämta en mall på barnavdelningen och rita i ena eller båda rutorna. Lämna in ditt eller dina förslag till oss på biblioteket senast den 13 november. Kanske blir det din bild som hamnar på vårt nya bokmärke!

Arrangör:
Handens bibliotek