Sagostund med polis

Polisen kommer och läser en saga, visar upp polisbilen och andra saker som en polis behöver.

Ålder: från 3 år

Arrangör: Arvika Bibliotek

Webbplats: https://www.bibliotekvarmland.se/web/arena/bibliotek/arvika-bibliotek