Signering: Johan Wanloo. Göteborgs seriefestival

Johan Wanloo finns på plats i butiken för att signera sin senaste bok Enklare fysiska övningar.

Arrangör: Seriefrämjandet

Webbplats: https://serieframjandet.se/goteborgs-seriefestival-2019/

Adress: Science Fiction-bokhandeln. Kungsgatan 19. Hållplats: Domkyrkan. Buss: 16, 19 och 25. Spårvagn: 2, 6 och 11.