Skapa med skräp

Under hela läslovsperioden finns det möjlighet att fritt skapa den mest fantastiska konst man kan tänka sig av material som vi kallar skräp.

Arrangör: Biblioteken i Karlskrona

Webbplats: https://bibliotek.karlskrona.se/web/arena