Skräck i eventsalen!

Halloweenspök med skattjakt och rysliga uppdrag. Ca 9-12 år.
Kl. 10-11

Plats: Koordinaten, Järntorget 7-9

Arrangör: Koordinaten, Biblioteket

Webbplats: http://www.koordinaten.se