Teckna med bibblans Iréne

13:00-14:00 för lågstadiet
14:30-15:30 för mellanstadiet
(Anmälan till biblioteket senast måndag
29/10.)

För mer information kontakta Inger Mäkimma, 0950-16853,
inger.makimma@lycksele.se

Facebook: @lycksele.bibliotek
Instagram: @lyckselebibliotek

Arrangör: Lycksele bibliotek
Webbplats